089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

info-2400161@edu.mon.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

Ключова дейност 1: „Образователна мобилност на граждани“

ПРОЕКТ № – 2020-1-BG01-КА101-078930

„ЕЗИКОВАТА КЛАСНА СТАЯ НА 21-И ВЕК – ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ, ПРИЛОЖЕНИЯ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕСА НА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ“ 

 

В ЧСУ „Нов век“ бе реализиран проект № – 2020-1-BG01-КА101-078930 „Езиковата класна стая на 21-и век – използване на социалните мрежи, приложения и нови технологии в процеса на езиково обучение“  по програмата Еразъм+. Участие в мобилната дейност взеха учителите по английски език Цветомира Тавитян и Руслана Костова. Те се включиха в двуседмични квалификационни курсове, съответно “21st Century Teaching: Competence-Based Education, Soft-Skills and Creativity” и “Effective English Language Teaching with Digital Technology“. Мобилността се проведе в периода 16.08.2021г. – 28.08.2021г., в град Дъблин, Ирландия.

В обучението беше включено запознаване с образователната система в Европа и сравнителен анализ. Основните съвременни подходи в обучението, различните конструктивни обратни връзки и ресурси за планиране на уроците бяха сред основните разгледани теми.

Голяма част от мобилността се отдели на въпроси, свързани с креативността, иновациите и приложения, платформи, инструменти и ресурси за постигането им. Част от тях  са:  Classroom Screen; Dictionary; Kahoot; Quizizz; Visit a city; Тhinglink; Ted Ed; Information is beautiful; Google Earth; Google Arts and Culture; easel.ly infographics; Graphwords; Weebly; blendspace and Canva.

В програмата на курсовете бяха включени организирани туристически посещения на места от изключителна културна и историческа значимост /Glendalough, National Gallery of Ireland, Howth, National Botanic Gardens/ и др.

След завършването на обучението се отчита обогатяване на опита с техники, материали, упражнения и игри за стимулиране на активната комуникация; иновативни и забавни методи за усъвършенстване на уменията за общуване, богата гама от автентични материали; знания за ирландските традиции; политическата, социалната и образователната система.

Всички дейности, свързани с реализацията на мобилностите са в съответствие с целите на Европейския план за развитие на организацията. Участниците повишиха професионалната си квалификация, педагогическите и езиковите си компетенции, усъвършенстваха организационните си умения, обогатиха знанията си за културата и историята на посетените държави, създадоха множество контакти и обменят опит с учители от различни европейски държави. Очаквано и реализирано въздействие е прилагането на подхода за активно разбиране на чужд език с помощта на нови образователни техники, приложения и платформи.

Повече ще намерите ТУК>>

Comments are closed.
ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ