089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

info-2400161@edu.mon.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Първото частно училище в общ. Стара Загора

Вече повече от 20 години
от подготвителна група до XII клас
Профили „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“, „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“
Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата от 2006г.
Предпочитано от родители и ученици заради висококвалифицирания педагогически екип, чиито постижения са получили национално и международно признание.

Прием на деца и ученици

През цялата учебна година без приемен изпит.
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец май.

Иновативно обучение

Електронно образование, базирано на платформа Moodle – програма, която служи като онлайн система за преподаване и компютърно интегрирано обучение.

Достъп до информация

Административно обслужване

Училищни новини

Предлагаме Ви

• Обучение в малки групи и възможност за индивидуална работа с учениците по всеки предмет.
• Всекидневни консултации с учителите по отделните предмети, което е добра възможност за отлично усвояване на знания, подготовка за ДЗИ -12кл., подготовка за НВО – 4, 7 и 10 клас – без допълнителни уроци.
• Висококвалифициран колектив от учители, отдадени на професията и децата.
• Участие в множество конкурси и състезания.
• Богата извънучилищна дейност.
• Училища сред природата и летни занимания изпълнени с незабравими преживявания.
• Различни видове спортни занимания /на открито и закрито/.
• Екскурзии с учебна цел.

Пишете ни

    Всички елементи са задължителни