089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

info-2400161@edu.mon.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

HIPPO

На 15.03.2014 г. кандидатите от ЧСОУ „Нов век” се състезаваха в предварителен кръг според съответните нива по Европейската езикова рамка и положиха изпита LCCI PEARSON JETSET. Ниво A1 – максимален брой точки – 60 Николай Кирилов Желевски – VІ а клас – 59 точки Ниво A2 – максимален брой точки – 60 Миглена Стойчева Стойчева – VІІ а клас – 
Още
ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ