089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

chsounovvek@abv.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Денка Иванова

Денка Иванова, начален учител и учител по информатика и информационни технологии, участва в двуседмичен квалификационен курс „Използване на информационни технологии, музика и драма в обучението по английски език“ в град Плимът, Великобритания, във връзка с изпълнението на проект №-2014-1-BG01-KA101-000922 – “Развиване на езикови компетентости и интегриране на нови технологии в обучението по английски език чрез участие в мобилна дейност”, Програма 
Още
Денка Иванова – начален учител, учител по информатика и информационни технологии учител в ЧСОУ „Нов век“ бе одобрена по секторна програма „Коменски“, „Учене през целия живот“ за квалификационен обучителен курс в Англоланг Академия, гр. Скарбъро, Великобритания. Квалификационната дейност на тема „Развиване на езиковите и методическите компетенции в обучението по английски език” се проведе в периода от 07.04.2014 г. – до 
Още
ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ