089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

info-2400161@edu.mon.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Проекти

Ключова дейност 1: „Образователна мобилност на граждани“ ПРОЕКТ № – 2020-1-BG01-КА101-078930 „ЕЗИКОВАТА КЛАСНА СТАЯ НА 21-И ВЕК – ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ, ПРИЛОЖЕНИЯ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕСА НА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ“   В ЧСУ „Нов век“ бе реализиран проект № – 2020-1-BG01-КА101-078930 „Езиковата класна стая на 21-и век – използване на социалните мрежи, приложения и нови технологии в процеса на езиково 
Още
За пореден път ЧСУ „Нов век“ спечели проект по Програма „Еразъм+“ – ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование“ Този път е на тема: The Language Classroom of the 21st Century – Using Social Media, Apps and New Technology in the Language Learning Process или „Езиковата класна стая на 21-и век – използване на социалните мрежи, приложения 
Още
ЧСОУ „Нов век“ – част от международен младежки проект „Любов&Омраза: Младежта за толерантна онлайн среда“ на сдружение „Възможности без граници”, реализиран в рамките на „Европейската доброволческа служба” по програма „Младежта в действие” на Европейската комисия. Проектните дейности са част от Националната кампания срещу речта на омразата в интернет, инициирана отСъвета на Европа в рамките на движението „Език без омраза” На 
Още
На 19.01.2016 г. в ЧСОУ «Нов век» бяха представени презентации във връзка с отчитането на дейности по проект – Програма „Еразъм+“: “Развиване на езикови компетентности и интегриране на нови технологии в обучението по английски език чрез участие в мобилна дейност”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, ДОГОВОР №-2014-1-BG01-KA101-000922. През периода 01.12.2014 г. – 01.12.2015 г. успешно са реализирани четири 
Още
Денка Иванова, начален учител и учител по информатика и информационни технологии, участва в двуседмичен квалификационен курс „Използване на информационни технологии, музика и драма в обучението по английски език“ в град Плимът, Великобритания, във връзка с изпълнението на проект №-2014-1-BG01-KA101-000922 – “Развиване на езикови компетентости и интегриране на нови технологии в обучението по английски език чрез участие в мобилна дейност”, Програма 
Още
От 24.03.2015г. в ЧСОУ“Нов век“ стартира „Панаир на книгата“, който е част от работата по учебен проект за авторска книга на третокласниците, интегриращ знанията по български език и литература и информационни технологии. Учениците с желание се включиха в събитието. Целта беше постиганата – всеки ученик показа, че може свободно и убедително да говори пред публика, като представя не само книгата, но 
Още
УЧЕБЕН ПРОЕКТ С ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА – 4. КЛАС „СБОРНИК ОТ ПРИЯТЕЛИ ЗА ПРИЯТЕЛИ“ Споделяне на педагогически опит Идеята, организацията и резултатите от изпълнението на проекта са представени на ХХІІ международна научна конференция на Съюз на учените, гр. Стара Загора. Публикация в международно научно on-line списание „Наука и технологии“ Цел на проекта: Учениците да създадат 
Още
Web 2.0ERC e международен проект, финансиран от Европейския съюз и е предназначен за учителите, разработващи дистанционни образователни курсове със своите класове. Проектът използва уеб платформа, която включва най-популярните инструменти (уикита, блогове, комуникации, социални мрежи и др.) Включването на Web 2.0 технологии в образованието има много предимства. Забелязва се повишаване на мотивацията на учениците по отношение на участието и полагане на 
Още
Български проект „Електронна книга на учителя“, представен на Европейския форум на учителите – новатори, организиран от Майкрософт, Образователният проект „Е-доброволци: учителите-новатори на настоящата Е-поха“, обединяващ усилията на повече от 80 учители от цялата страна, беше представен на Осмия Европейски форум на учителите-новатори в Москва. Събитието бе част от глобалната програма на Майкрософт „Партньори в познанието“. Технически и методически проектът е 
Още
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” Модул: „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” Проект: „С радост в училище учим, творим, мечтите си детски да осъществим!” 2010/2011 година ЧСОУ „Нов век“ спечели проект за оборудване на игротека. В нея бе създадена богата библиотека с разнообразна художествена литература, енциклопедии и помагала за учебния процес. В свободното си време 
Още
ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ