089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

info-2400161@edu.mon.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Кратка история

• 1999 г. – Открито като ОСНОВНО със Заповед № РД 14-57/18.06.1999г. на Министъра на образованието и науката

• 2003 г. – Преобразувано със Заповед № РД 14-98/17.06.2003 г. на Министъра на образованието и науката в СРЕДНО

• 2006 г. – Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ