089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

info-2400161@edu.mon.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

панорама

НА 10 И 11 АПРИЛ 2014г. ЧСОУ „НОВ ВЕК” УЧАСТВА В ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНАНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ УЧИЛИЩЕТО БЕ ПРЕДСТАВЕНО ОТ СИМОНА САВОВА – УЧЕНИЧКА ОТ Ха клас ВИКТОР НИЗАМОВ – УЧЕНИК ОТ ІХа клас СТИЛИЯНА КАЗЪЛОВА – УЧИТЕЛ ЕМИЛИЯ ДИКЛИЕВА – УЧИТЕЛ
Още
ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ