089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

chsounovvek@abv.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

начален учител

И през тази учебна година за пореден път бяха отличени високият професионализъм и всеотдайността на началните учители в ЧСОУ”Нов век”.
Още
Емилия Диклиева – начален учител в ЧСОУ “Нов век” бе одобрена по секторна програма “Коменски”, “Учене през целия живот” за квалификационен обучителен курс в гр. Екзитър, Великобритания. Квалификационната дейност “Developing oral fluency in the Primery School” се проведе в периода от 01.09.2013г. – до 14.09.203г., с продължителност две седмици в няколко сесии – обучение в класна стая и дейности извън 
Още
ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ