089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

info-2400161@edu.mon.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Eразъм+

IMG_20150827_142514Денка Иванова, начален учител и учител по информатика и информационни технологии, участва в двуседмичен квалификационен курс „Използване на информационни технологии, музика и драма в обучението по английски език“ в град Плимът, Великобритания, във връзка с изпълнението на проект №-2014-1-BG01-KA101-000922 – “Развиване на езикови компетентости и интегриране на нови технологии в обучението по английски език чрез участие в мобилна дейност”, Програма „Eразъм+“. Преди началото на обучението всеки един учител премина онлайн тест за определяне на езиковото ниво.

Квалификационната дейност е в пряка връзка с Европейския план за развитие на ЧСОУ „Нов век“. Целите ѝ са свързани с обогатяване  знанията за методиката на преподаване на английски език, овладяване на иновативни начини за включване на драма, музика и информационни технологии в обучението. По време на курса бяха представени методите на известни преподаватели като Jamie Keddie, Leo Selivan и др., на използването на Videotelling и стимулиране на комуникативните умения.

Особено внимание бе отделено на запознаването на участниците с британския начин на живот, традиции и култура, за което съдействаха множеството екскурзии. Учителите посетиха туристически атракции, замъци и красиви места с историческа значимост – Mount Edgcumbe Country House, Cornwall; Cawsand, Cornwall; Buckland Abbey; Tavistock; Saltram House. Екскурзиите се ръководиха от самите преподаватели и обсъждаха по време на учебния процес. Това бе чудесна възможност да се практикува английски език и да се научи повече за тази красива част на Англия.

Денка Иванова участва в обмяна на  опит с учители от други европейски държави, като изнесе открит урок /Micro-Teaching /, последван от дискусия, в която получи положителни отзиви.

След приключването на курса, всеки участник попълни онлайн въпросник в сайта на Mayflower College, представляващ обратна връзка за това, дали са изпълнени очакванията от обучението и за качеството на преподаване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ