089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

info-2400161@edu.mon.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Проекти

УЧЕБЕН ПРОЕКТ С ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО „ПЪТУВАНЕ В МИНАЛОТО НА БЪЛГАРИЯ“- 4. КЛАС Учебният проект „Пътуване в миналото на България“ е субпроект на национален учебен проект „Машина на времето“ с координатори доц. д-р Румяна Папанчева и доц. д-р Красимира Димитрова от университет „Проф. Асен Златаров“, гр. Бургас. Цел на проекта Повишаване мотивацията за 
Още
Български проект „Толерантност, приятелство, красота“, представен на Европейския форум на учителите – новатори, организиран от Майкрософт, Берлин – 2010 г. „Толерантност, приятелство, красота“ е колекция от учебни проекти, предлагащи алтернативна на традиционната класно-урочна система проектно ориентирана организация на учебния процес. Координатор на проекта е екипът на доц. д-р Румяна Папанчева и доц. д-р Красимира Димитрова от Университет „Проф. д-р Асен 
Още
Учебен проект на ученици от ЧСОУ „Нов век“ участва в национален електронен проект „Пътешествие из България“, който спечели една първа и една втора награда на Шестия европейски форум на учителите-новатори във Виена /24-26 март 2009 г./ Координатори на националния проект са Сдружение „Образование и технологии“ и Майкрософт – България. Координатори на проекта са доц. д-р Румяна Папанчева и д-р Красимира 
Още
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” Модул: „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” Проект: „Модели за здравна промоция при физическото възпитание и спорта в училище” 2007/2008 година ЧСОУ „Нов век“ разполага със собствена фитнес зала, реализирана със средства от проект „Модели за здравна промоция при физическото възпитание и спорта в училище“. Тренировките са съобразени с възрастовите особености на децата. 
Още
ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ