089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

info-2400161@edu.mon.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Author: ЧСОУ НОВ ВЕК

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОСВЕТА“ „ПРИРОДАТА И НИЕ“ Ученици от ЧСОУ „Нов век“ се класираха на І място в национален конкурс на издателство „Просвета“, работейки по учебен проект „Водата – полезна и опасна“. Децата разшириха познанията си за водата и приложиха наученото в електронна среда, участвайки в общ проект на класа. Наградата – микроскоп с камера и триножник за класа, 
Още
УЧЕБЕН ПРОЕКТ С ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА – 4. КЛАС „СБОРНИК ОТ ПРИЯТЕЛИ ЗА ПРИЯТЕЛИ“ Споделяне на педагогически опит Идеята, организацията и резултатите от изпълнението на проекта са представени на ХХІІ международна научна конференция на Съюз на учените, гр. Стара Загора. Публикация в международно научно on-line списание „Наука и технологии“ Цел на проекта: Учениците да създадат 
Още
Web 2.0ERC e международен проект, финансиран от Европейския съюз и е предназначен за учителите, разработващи дистанционни образователни курсове със своите класове. Проектът използва уеб платформа, която включва най-популярните инструменти (уикита, блогове, комуникации, социални мрежи и др.) Включването на Web 2.0 технологии в образованието има много предимства. Забелязва се повишаване на мотивацията на учениците по отношение на участието и полагане на 
Още
Български проект „Електронна книга на учителя“, представен на Европейския форум на учителите – новатори, организиран от Майкрософт, Образователният проект „Е-доброволци: учителите-новатори на настоящата Е-поха“, обединяващ усилията на повече от 80 учители от цялата страна, беше представен на Осмия Европейски форум на учителите-новатори в Москва. Събитието бе част от глобалната програма на Майкрософт „Партньори в познанието“. Технически и методически проектът е 
Още
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” Модул: „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” Проект: „С радост в училище учим, творим, мечтите си детски да осъществим!” 2010/2011 година ЧСОУ „Нов век“ спечели проект за оборудване на игротека. В нея бе създадена богата библиотека с разнообразна художествена литература, енциклопедии и помагала за учебния процес. В свободното си време 
Още
УЧЕБЕН ПРОЕКТ С ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО „ПЪТУВАНЕ В МИНАЛОТО НА БЪЛГАРИЯ“- 4. КЛАС Учебният проект „Пътуване в миналото на България“ е субпроект на национален учебен проект „Машина на времето“ с координатори доц. д-р Румяна Папанчева и доц. д-р Красимира Димитрова от университет „Проф. Асен Златаров“, гр. Бургас. Цел на проекта Повишаване мотивацията за 
Още
Български проект „Толерантност, приятелство, красота“, представен на Европейския форум на учителите – новатори, организиран от Майкрософт, Берлин – 2010 г. „Толерантност, приятелство, красота“ е колекция от учебни проекти, предлагащи алтернативна на традиционната класно-урочна система проектно ориентирана организация на учебния процес. Координатор на проекта е екипът на доц. д-р Румяна Папанчева и доц. д-р Красимира Димитрова от Университет „Проф. д-р Асен 
Още
Учебен проект на ученици от ЧСОУ „Нов век“ участва в национален електронен проект „Пътешествие из България“, който спечели една първа и една втора награда на Шестия европейски форум на учителите-новатори във Виена /24-26 март 2009 г./ Координатори на националния проект са Сдружение „Образование и технологии“ и Майкрософт – България. Координатори на проекта са доц. д-р Румяна Папанчева и д-р Красимира 
Още
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” Модул: „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” Проект: „Модели за здравна промоция при физическото възпитание и спорта в училище” 2007/2008 година ЧСОУ „Нов век“ разполага със собствена фитнес зала, реализирана със средства от проект „Модели за здравна промоция при физическото възпитание и спорта в училище“. Тренировките са съобразени с възрастовите особености на децата. 
Още
НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА НА ИЗДАТЕЛСТВО „ИЗКУСТВА“ ЗИМЕН КОНКУРС Ученичката Цветелина Кирилова Желевска от 3.А клас се класира на І място в Националния зимен конкурс за визуални компютърни изкуства. Цветелина Кирилова Желевска – наградената компютърна рисунка Галерия с творбите на учениците ПРОЛЕТЕН КОНКУРС Щастливи сме, че голям брой от класираните на І място деца в Националния пролетен конкурс за 
Още
ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ