Публикации с етикет: Милена Динева

Квалификация на педагогическите специалисти

Милена Динева – учител по английски език в ЧСОУ „Нов век“, се включи в специализираното обучение на педагогически специалисти през месец януари 2014г. по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти, Оперативна програма „Развитие на човешките…