Публикации с етикет: квалификация

Цветомира Тавитян – начален учител в ЧСОУ „Нов век“ участва в двуседмичен квалификационен курс

Цветомира Тавитян  – начален учител в ЧСОУ „Нов век“ участва в двуседмичен квалификационен курс: “Developing Oral  Fluency in the Primary English Language Classroom”  в гр. Екзитър, Великобритания във връзка с изпълнението на проект №-2014-1-BG01-KA101-000922 –…

Квалификация на педагогическите специалисти

Милена Динева – учител по английски език в ЧСОУ „Нов век“, се включи в специализираното обучение на педагогически специалисти през месец януари 2014г. по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти, Оперативна програма „Развитие на човешките…

Емилия Диклиева – начален учител в ЧСОУ „Нов век“ бе одобрена по секторна програма „Коменски“, „Учене през целия живот“

Емилия Диклиева – начален учител в ЧСОУ „Нов век“ бе одобрена по секторна програма „Коменски“, „Учене през целия живот“ за квалификационен обучителен курс в гр. Екзитър, Великобритания. Квалификационната дейност „Developing oral fluency in the Primery…