Публикации с етикет: Еразъм+

Цветомира Тавитян – начален учител в ЧСОУ „Нов век“ участва в двуседмичен квалификационен курс

Цветомира Тавитян  – начален учител в ЧСОУ „Нов век“ участва в двуседмичен квалификационен курс: “Developing Oral  Fluency in the Primary English Language Classroom”  в гр. Екзитър, Великобритания във връзка с изпълнението на проект №-2014-1-BG01-KA101-000922 –…