Кратка история

• 1999 г. – Открито като ОСНОВНО със Заповед № РД 14-57/18.06.1999г. на Министъра на образованието и науката

• 2003 г. – Преобразувано със Заповед № РД 14-98/17.06.2003 г. на Министъра на образованието и науката в СРЕДНО

• 2006 г. – Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Certificate