За училището

ЧСУ „Нов век“, с. Кирилово, общ. Стара Загора е първото частно училище в област Стара Загора. Член e на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Предимства:
чист въздух;
непосредствена близост до природата;
подготвителна група;
целодневни консултации с педагози;
ранно чуждоезиково и компютърно обучение;
работа по учебни проекти с интегриране на информационните технологии в учебния процес;
дистанционно обучение – Web 2.0;
хуманитарен и чуждоезиков профил;
подготовка за изпитите след завършване на всеки образователен етап и кандидатстване в университет;
ограничен брой деца в паралелка;
индивидуален подход към всяко дете;
висококвалифициран педагогически екип;
лятно училище за малките деца;
изобразително изкуство, театрално майсторство;
училищe сред природата в планински и морски курорти;
спорт: фитнес, плуване, конна езда, тенис, стрелба

Асоциация на Кеймбридж училищата в България
Cambridge Schools Association in Bulgaria

Certificate

Асоциацията на Кеймбридж училищата в България започва своето съществуване през есента на 2005 година. Към днешна дата в Асоциацията членуват 53 от най-добрите училища в България.

Предимства за учениците:

1. Ранно сертифициране с документи на Cambridge University.
2. Участие в национални и международни състезания в рамките на Асоциацията.
3. Провеждане на място на изпит за придобиване на съответния за нивото им Cambridge Certificate, ако групата надвишава 9 ученика.
4. Преподаването в училището се води от непрекъснато квалифициращи се учители, посещаващи ежемесечни семинари, актуални форуми, които предоставят материали и насоки за преподаване в крак със съвременните тенденции и изисквания на европейското образование.
5. Ежегодно награждаване на отличилите се ученици на национална конференци в присъствието на представители от училища, членове на Асоциацията на Cambridge училищата от цяла България.