РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ОТ ЧСУ „НОВ ВЕК“ В ИЗДАТЕЛСТВОТО И ИЗПИТНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ НА УНИВЕРСИТЕТА КЕЙМБРИДЖ

От 15.07.2019г. до 17.07.2019г. учителките по английски език от ЧСУ «Нов век» Цветомира Тавитян и Руслана Костова посетиха издателството и изпитния департамент на университета КЕЙМБРИДЖ и присъстваха на обучение на тема «Тенденции в чуждоезиковото обучение: Алтернативи и предизвикателства. Оценяване владеенето на английския език по световно признати методи“.

Това посещение беше от изключително значение за запознаването им с междукултурните и образователните измерения на европейските общества, с прилагане на международни стандарти за квалификация на педагогическите кадри, с обмяната на опит на добри практики при управление на образователни институции, в обучението и оценяването на владеенето на английски като чужд език. Придобитите знания, умения и опит за педагогически, обществени и граждански, и културни компетентности са много важни за бъдещата им работа с учениците от ЧСУ «Нов век».

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *