УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧСУ „НОВ ВЕК“ ПЪРВИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ КРИЗИ

От 1.04. 2019г. до 05.04. 2019г. учениците  от трети, четвърти и пети клас на ЧСУ“Нов век“ участваха в обучения в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения ” на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”, съфинансирана от Европейския съюз.

Петдневното обучение бе проведено в Бургаски свободен университет. То им позволи да научат как да реагират подходящо на природните бедствия, с цел намаляване на тяхното вредно въздействие, какви са причините и същността на наводненията, техните характеристики и видовете наводнения, какви са функциите на службите за спешна помощ и как да реагират подходящо в ситуация на спешност,  как да се подготвят при потенциални наводнения и как да реагират в реална ситуация на наводнение в различен контекст – навън, в училище, вкъщи.

Децата проявиха голям интерес и с желание участваха в интерактивни упражнения и игри, във викторините, в изработването на макети, в упражненията на полигон с демонстрации и симулации на наводнение, в залесяването, в изграждането на диги и провеждането на похода.

Обучението водиха служители на Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН – МВР), преминали специализирани обучения в страната и чужбина за работа с деца и преподаване на учебното съдържание по достъпен и интересен начин. Часовете, проведени с тях, бяха интересни, вълнуващи и незабравими!

Благодарим за предоставената ни възможност за участие в проекта!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *