Квалификация на педагогическите специалисти

Мария ДиневаМилена Динева – учител по английски език в ЧСОУ „Нов век“, се включи в специализираното обучение на педагогически специалисти през месец януари 2014г. по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Европейски социален фонд.

Целта е обучение за формиране на знания, умения и компетентности за оценяване на учениците, както и осигуряване на информираност и достъп до съвременна педагогическа литература в сферата на професионалния й интерес и възможност за публикация в специализирано педагогическо издание – сборник с представени добри практики.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *