Проекти

ЧСОУ „Нов век“ – част от международен младежки проект „Любов&Омраза: Младежта за толерантна онлайн среда“

ЧСОУ „Нов век“ – част от международен младежки проект „Любов&Омраза: Младежта за толерантна онлайн среда“ на сдружение „Възможности без граници”, реализиран в рамките на „Европейската доброволческа служба” по програма „Младежта в действие” на Европейската комисия.…

Отчитане на дейности по проект – програма „Еразъм+“

На 19.01.2016 г. в ЧСОУ «Нов век» бяха представени презентации във връзка с отчитането на дейности по проект – Програма „Еразъм+“: “Развиване на езикови компетентности и интегриране на нови технологии в обучението по английски език…

Eразъм+

Денка Иванова, начален учител и учител по информатика и информационни технологии, участва в двуседмичен квалификационен курс „Използване на информационни технологии, музика и драма в обучението по английски език“ в град Плимът, Великобритания, във връзка с…

Панаир на книгата

От 24.03.2015г. в ЧСОУ“Нов век“ стартира „Панаир на книгата“, който е част от работата по учебен проект за авторска книга на третокласниците, интегриращ знанията по български език и литература и информационни технологии. Учениците с желание…

Сборник от приятели за приятели

УЧЕБЕН ПРОЕКТ С ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА – 4. КЛАС „СБОРНИК ОТ ПРИЯТЕЛИ ЗА ПРИЯТЕЛИ“ Споделяне на педагогически опит Идеята, организацията и резултатите от изпълнението на проекта са представени на ХХІІ…

Web 2.0

Web 2.0ERC e международен проект, финансиран от Европейския съюз и е предназначен за учителите, разработващи дистанционни образователни курсове със своите класове. Проектът използва уеб платформа, която включва най-популярните инструменти (уикита, блогове, комуникации, социални мрежи и…

Електронна книга на учителя

Български проект „Електронна книга на учителя“, представен на Европейския форум на учителите – новатори, организиран от Майкрософт, Образователният проект „Е-доброволци: учителите-новатори на настоящата Е-поха“, обединяващ усилията на повече от 80 учители от цялата страна, беше…

Игротека

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” Модул: „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” Проект: „С радост в училище учим, творим, мечтите си детски да осъществим!” 2010/2011 година ЧСОУ „Нов век“ спечели…

Машина на времето

УЧЕБЕН ПРОЕКТ С ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО „ПЪТУВАНЕ В МИНАЛОТО НА БЪЛГАРИЯ“- 4. КЛАС Учебният проект „Пътуване в миналото на България“ е субпроект на национален учебен проект „Машина на…

Толерантност, приятелство, красота

Български проект „Толерантност, приятелство, красота“, представен на Европейския форум на учителите – новатори, организиран от Майкрософт, Берлин – 2010 г. „Толерантност, приятелство, красота“ е колекция от учебни проекти, предлагащи алтернативна на традиционната класно-урочна система проектно…