15 ГОДИНИ

ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ – 15 ГОДИНИ ЧСОУ„НОВ ВЕК“

29.04.2015г. Драматичен театър „Гео Милев“ ПОЗДРАВ ЗА ГОСПОЖА ТАВИТЯН И ЗА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ЧСОУ„НОВ ВЕК“ ТЕКСТЪТ НА ИЛЯ ВЕЛЧЕВ от ПЕСЕНТА на ЕМИЛ ДИМИТРОВ„АКО СИ ДАЛ“ в превод: на английски език(Милена Динева), на немски език(Мая…

Слово на директора на ЧСОУ НОВ ВЕК г-жа Сатеник Тавитян

Благодаря на всички, които уважиха нашия празник с присъствието, с помощта си, с поздравленията си, и на тези, които мислено и духом са с нас. Изключително съм щастлива, че училище „Нов век“ вече е част…