089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

info-2400161@edu.mon.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Web 2.0

4649002_orig

Web 2.0ERC e международен проект, финансиран от Европейския съюз и е предназначен за учителите, разработващи дистанционни образователни курсове със своите класове.

Проектът използва уеб платформа, която включва най-популярните инструменти (уикита, блогове, комуникации, социални мрежи и др.)

Включването на Web 2.0 технологии в образованието има много предимства.

Забелязва се повишаване на мотивацията на учениците по отношение на участието и полагане на повече усилия за завършване на задачите, представяйки резултат на собствените си постижения. Това е свързано с факта, че много проекти са определени по прозрачен начин – участниците могат да наблюдават, действат и реагират на презентациите на своите съученици. Това стимулира учениците да изследват широк кръг от теми. Нещо повече, те показват висока мотивация, за да увеличат своите собствени усилия и да приемат конструктивна критика и награди. Web 2.0 инструменти и технологии дават възможност да се създаде световна мрежа от участници в образователния процес. Участието на учители от всички краища на света е също положително, когато една тема е глобална и проблемът е универсален. Web 2.0 дава невероятни възможности за учители и ученици да работят далеч от еднообразието на традиционните методи на преподаване. Възможностите изглеждат безкрайни, въпреки че всички те споделят една и съща цел:

да се създадат и разпространят нови знания; да се застъпи нов подход към решаване на проблеми и задачи за ученици и учители, за да направи учебния процес интересен; да се включат учениците, не само когато те са в училище, но и когато са у дома. В това отношение, Web 2.0 инструменти в областта на образованието имат силен ефект върху демократизацията на образованието и на иновациите в методите на преподаване. По този начин се стимулират нови творчески резултати, за да могат учениците да постигнат целите на обучението.

Третокласниците от ЧСОУ „Нов век“ участваха в проекта чрез дистанционнен Web 2.0 курс на тема „Европейският съюз“. Децата обогатиха познанията си за държавите, членки на Европейския съюз и усвоиха умения за работа с най-популярните инструменти на уеб платформата – уикита, блогове, комуникации, социални мрежи и др.) Обучението на децата имаше редица предимства – можеха да събират материали, да ги публикуват и обсъждат дистанционно в Интернет, в удобно за тях време. Учениците посетиха информационния център „Европа дикектно“, където участваха в открит урок за европейския съюз. Получиха множество материали и постери.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ