089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

info-2400161@edu.mon.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ „ТАРАЛЕЖ“ (ОБНОВЕНА)

МОДУЛ ИЗКУСТВО
Име, презиме, фамилия Клас Училище Населено място Област РЕЗУЛТАТ
Общо
1 Таня Минчева Минчева 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 21
2 Велизар Николай Балджиев 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
3 Дария Миткова Цочева 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
4 Ивана Иванова Колева 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
5 Валентина Станимирова Димитрова 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 21
6 Йоанна Стефанова Татарова 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 21
7 Лена Иванова Колева 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
8 Кристина Боянова Томова 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
9 Галена Руменова Койнова 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 21
10 Християна Янкова Вълканова 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 15 от 21
11 Стефания Стефанова Татарова 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
12 Иван Роберто Бадолати 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
13 Божидар Красимиров Динков 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 21
14 Петя Димчева Димитрова 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 21
15 Румен Руменов Стефанов 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 21
16 Ева-Мария Венелинова Вълчева 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 21
17 Тодор Димитров Терзиев 6 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
18 Панайот Янков Вълканов 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 15 от 21
19 Георги Иванов Рашков 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 21
20 Михаил Иванов Рашков 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 21
МОДУЛ ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
Име, презиме, фамилия Клас Училище Населено място Област РЕЗУЛТАТ
Общо
1 Таня Минчева Минчева 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
2 Велизар Николай Балджиев 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
3 Дария Миткова Цочева 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
4 Ивана Иванова Колева 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
5 Валентина Станимирова Димитрова 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
6 Иван Калоянов Матев 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
7 Лена Иванова Колева 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
8 Кристина Боянова Томова 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
9 Галена Руменова Койнова 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 29 от 30
10 Стефания Стефанова Татарова 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
11 Йоанна Стефанова Татарова 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 29 от 30
12 Иван Василев Димитров 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
13 Божидар Красимиров Динков 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 29 от 30
14 Иван Роберто Бадолати 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 29 от 30
15 Пламен Митков Цочев 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 23 от 30
16 Мартин Стойков Османлиев 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 20 от 30
17 Станислав Миленов Узунов 6 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 27 от 30
18 Христиана Антонова Павлова 6 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 27 от 30
19 Георги Иванов Рашков 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 25 от 30
20 Михаил Иванов Рашков 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 27 от 30
21 Панайот Янков Вълканов 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 26 от 30
МОДУЛ ПРИРОДНИ НАУКИ
Име, презиме, фамилия Клас Училище Населено място Област РЕЗУЛТАТ
Общо
Валентина Станимирова Димитрова 2 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
Велизар Николай Балджиев 2 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
Дария Миткова Цочева 2 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
Ивана Иванова Колева 2 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
Иван Калоянов Матев 2 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
Таня Минчева Минчева 2 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
Лена Иванова Колева 3 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
Стефания Стефанова Колева 3 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
Йоанна Стефанова Колева 3 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 27 от 30
Кристина Боянова Томова 3 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 29 от 30
Божидар Красимиров Динков 4 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
Иван  Роберто Бадолати 4 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
Пламен Митков Цочев 5 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 22 от 30
Станислав Миленов Узунов 6 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 24 от 30
Христина Антонова Павлова 6 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 23 от 30
Денис Николаев Коев 7 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 30
Панайот Янков Вълканов 7 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 14 от 30
МОДУЛ МАТЕМАТИКА
Име, презиме, фамилия Клас Училище Населено място Област РЕЗУЛТАТ
Общо
Валентина Станимирова Димитрова 2 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
Велизар Николай Балджиев 2 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
Дария Миткова Цочева 2 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
Ивана Иванова Колева 2 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
Иван Калоянов Матев 2 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
Таня Минчева Минчева 2 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
Лена Иванова Колева 3 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
Стефания Стефанова Колева 3 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
Йоанна Стефанова Колева 3 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 28 от 30
Кристина Боянова Томова 3 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
Галена Руменова Койнова 3 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 28 от 30
Иван Василев Димитров 3 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
Иван Роберто Бадолати 4 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 26 от 30
Божидар Красимиров Динков 4 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 27 от 30
Пламен Митков Цочев 5 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 16 от 30
Жоро Жоров Илиев 5 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 13 от 30
Христиана Антонова Павлова 6 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 29 от 30
Станислав Миленов Узунов 6 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 15 от 30
Панайот Янков Вълканов 7 ЧСУ,,Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 13 от 30
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ