089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

info-2400161@edu.mon.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО „ТАРАЛЕЖ“ (Обновена)

МОДУЛ ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
Име, презиме, фамилия Клас Училище Населено място Област РЕЗУЛТАТ
Общо
Виктор Веселинов Кънев 1 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Иван Стойчев Стойчев 1 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Валентина Станимирова Димитрова 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Велизар Николай Балджиев 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 29 от 30
Дария Миткова Цочева 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Иван Калоянов Матев 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Ивана Иванова Колева 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Таня Минчева Минчева 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Йоанна Стефанова Татарова 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Галена Руменова Койнова 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора  30 от 30
Кристина Боянова Томова 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 28 от 30
Лена Иванова Колева 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Стефания Стефанова Татарова 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Божидар Красимиров Динков 5 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 21 от 30
Иван Роберто Бадолати 5 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 21 от 30
Ева-Мария Венелинова Вълчева 6 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 25 от 30
Мартин Стойков Османлиев 6 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 23 от 30
Петя Димчева Димитрова 6 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 21 от 30
Пламен Митков Цочев 6 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 25 от 30
Христомир Иванов Рашев 6 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 19 от 30
Христиана Антонова Павлова 7 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 25 от 30
МОДУЛ ИЗКУСТВО
Име, презиме, фамилия Клас Училище Населено място Област РЕЗУЛТАТ
Общо
Виктор Веселинов Кънев 1 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 21 от 21
Валентина Станимирова Димитрова 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 12 от 21
Велизар Николай Балджиев 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 9 от 21
Дария Миткова Цочева 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 21 от 21
Иван Калоянов Матев 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 18 от 21
Ивана Иванова Колева 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 21 от 21
Таня Минчева Минчева 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 9 от 21
Галена Руменова Койнова 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора  21 от 21
Йоанна Стефанова Татарова 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 21 от 21
Кристина Боянова Томова 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 21 от 21
Лена Иванова Колева 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 21 от 21
Стефания Стефанова Татарова 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 21 от 21
Божидар Красимиров Динков 5 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 18 от 21
Иван Роберто Бадолати 5 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 21 от 21
Радослав Пламенов Панков 5 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 21 от 21
Филип Алеков Пехливанов 5 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 18 от 21
Ева-Мария Венелинова Вълчева 6 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 21 от 21
Мартин Стойков Османлиев 6 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 18 от 21
Пламен Митков Цочев 6 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 21 от 21
Петя Димчева Димитрова 6 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 15 от 21
Румен Руменов Стефанов 6 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 18 от 21
Христомир Иванов Рашев 6 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 18 от 21
Тодор Димитров Терзиев 7 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 21 от 21
МОДУЛ ПРИРОДНИ НАУКИ
Име, презиме, фамилия Клас Училище Населено място Област РЕЗУЛТАТ
Общо
Виктор Веселинов Кънев 1 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Иван Стойчев Стойчев 1 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Валентина Станимирова Димитрова 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Велизар Николай Балджиев 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 26 от 30
Дария Миткова Цочева 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Иван Калоянов Матев 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 28 от 30
Ивана Иванова Колева 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Таня Минчева Минчева 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Галена Руменова  Койнова 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 24 от 30
Йоанна Стефанова Татарова 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 28 от 30
Кристина Боянова Томова 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 25 от 30
Лена Иванова Колева 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 27 от 30
Стефания Стефанова Татарова 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 25 от 30
Божидар Красимиров Динков 5 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 26 от 30
Иван Роберто Бадолати 5 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 24 от 30
Мартин Стойков Османлиев 6 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 29 от 30
Пламен Митков Цочев 6 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 29 от 30
Тодор Димитров Терзиев 7 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 28 от 30
 МОДУЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Име, презиме, фамилия Клас Училище Населено място Област РЕЗУЛТАТ
Общо
Виктор Веселинов Кънев 1 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Иван Стойчев Стойчев 1 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Валентина Станимирова Димитрова 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Велизар Николай Балджиев 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Дария Миткова Цочева 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Иван Калоянов Матев 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Ивана Иванова Колева 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Таня Минчева Минчева 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Галена Руменова Койнова 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 27 от 30
Йоанна Стефанова Татарова 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 27 от 30
Кристина Боянова Томова 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 27 от 30
Лена Иванова Колева 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 28 от 30
Стефания Стефанова Татарова 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 27 от 30
Божидар Красимиров Динков 5 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Иван Роберто Бадолати 5 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 25 от 30
Мартин Стойков Османлиев 6 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 26 от 30
Пламен Митков Цочев 6 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 27 от 30
Веселин Николаев Ангелов 7 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 18 от 30
Тодор Димитров Терзиев 7 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 25 от 30
Станислав Миленов Узунов 7 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 24 от 30
Христиана Антонова Павлова 7 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 24 от 30
МОДУЛ МАТЕМАТИКА
Име, презиме, фамилия Клас Училище Населено място Област РЕЗУЛТАТ
Общо
Виктор Веселинов Кънев 1 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Иван Стойчев Стойчев 1 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Валентина Станимирова Димитрова 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Велизар Николай Балджиев 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Дария Миткова Цочева 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Иван Калоянов Матев 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Ивана Иванова Колева 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Таня Минчева Минчева 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Станислав Яворов Атанасов 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Тервел Свиленов Илиев 3 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 19 от 30
Галена Руменова Койнова 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Лена Иванова Колева 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Кристина Боянова Томова 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 28 от 30
Йоанна Стефанова Татарова 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Стефания Стефанова Татарова 4 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 30 от 30
Божидар Красимиров Динков 5 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 26 от 30
Иван Роберто Бадолати 5 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 22 от 30
Пламен Митков Цочев 6 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 20 от 30
Румен Руменов Стефанов 6 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 21 от 30
Христомир Иванов Рашев 6 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 18 от 30
Мартин Стойков Османлиев 6 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 20 от 30
Тодор Димитров Терзиев 7 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 25 от 30
Христиана Антонова Павлова 7 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 14 от 30
Веселин Николаев Ангелов 7 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 24 от 30
Станислав Миленов Узунов 7 ЧСУ,,Нов век“ с. Кирилово Стара Загора 15 от 30
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ