089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

info-2400161@edu.mon.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Отчитане на дейности по проект – програма „Еразъм+“

12596647_921954227889830_2133617724_oНа 19.01.2016 г. в ЧСОУ «Нов век» бяха представени презентации във връзка с отчитането на дейности по проект – Програма „Еразъм+“: “Развиване на езикови компетентности и интегриране на нови технологии в обучението по английски език чрез участие в мобилна дейност”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, ДОГОВОР №-2014-1-BG01-KA101-000922.

През периода 01.12.2014 г. – 01.12.2015 г. успешно са реализирани четири мобилности (три във Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и една в Малта), всяка от които с продължителност четиринадесет дни, както следва:

– Милена Динева участва в курса „Developing Oral Fluency in the Secondary English Language Classroom“, International Projects Centre, Exeter, United Kingdom;

– Цветомира Тавитян – курс „Developing Oral Fluency in the Primary English Language Classroom“, International Projects Centre, Exeter, United Kingdom;

– Руслана Костова – “Fluency and English Language Development for Educators”, Executive training instituteр, Маltа;

– Денка Иванова – „Using technology, music&drama in the EFL Classroom“, Mayflower College, Plymouth, United Kingdom.

Целите на проекта са свързани с повишаване квалификацията на педагогическия екип; осъвременяване и модернизиране на техниките на преподаване на чужди езици; прилагане на европейски практики; интегриране на чуждоезиковото обучението с обучението по други предмети (информационни технологии, музика, изкуства, история, география и др.); създаване на връзки с преподаватели от Европа, обмен на опит и добри педагогически практики; възможности за партньорства с училища от страната и чужбина.

Програма Еразъм+ е всеобхватна и носи дълготрайни ползи за участниците и организациите. 75 % от учителите в ЧСОУ „Нов век“ вече са участвали в мобилности в „Индивидуални квалификационни дейности” по секторна програма „Коменски” и резултатите от това са силно положителни както за професионалното им развитие, така и за подготовката на учениците. През последните няколко години се повиши броят на децата, записани като ученици в училището. Броят на децата, посещаващи лятно училище, където основен приоритет имат обучението по английски език и информационни технологии, се увеличи близо три пъти. За четвърта поредна година учениците на ЧСОУ „Нов век“ са награждавани от кмета на гр. Стара Загора за постигнати високи резултати в учебната и извънкласната дейност като резултат от многобройните им участия и постижения в различни национални и международни състезания. Европейските образователни програми имат огромен принос за насръчаване образованието на всички нива, за повишаване мотивацията за развитие и усъвършенстване на знанията и уменията, за разширяване връзките и сътрудничеството между учителите и професионалното им израстване.

Това е в пряка връзка с изпълнението на Европейския план за развитие на институцията ни, тъй като е необходим постоянен и задълбочен процес на интегриране на международното и меджукултурното измерение в преподаването. Изпълнението на разработената от екипа ни стратегия за интернационализация е с цел да бъде устойчива и да гарантира развитие към по-качествени резултати.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ