089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

info-2400161@edu.mon.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Национално състезание за ученици от I до VII клас „ТАРАЛЕЖ“ 2015-2016 година (Обновена)

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ „ТАРАЛЕЖ“, МОДУЛ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Име, презиме, фамилия Клас Училище Населено място Област РЕЗУЛТАТ
Общо
1 Таня Минчева Минчева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора  10 от 21
2 Велизар Николай Балджиев 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора  20 от 21
3 Дария Миткова Цочева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 21
4 Ивана Иванова Колева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
5 Иван Калоянов Матев 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
6 Валентина Станимирова Димитрова 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 19 от 21
7 Лена Иванова Колева 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
8 Кристина Боянова Томова 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
9 Галена Руменова Койнова 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
10 Божидар Красимиров Динков 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
11 Иван Роберто Бадолати 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
12 Пламен Митков Цочев 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 21
13 Мартин Стойков Османлиев 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 10 от 21
14 Михаела Светлозарова Славова 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 21
15 Тодор Димитров Терзиев 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
16 Христиана Антонова Павлова 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
17 Божидар Маронов Узунов 6 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 10 от 21

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ „ТАРАЛЕЖ“, МОДУЛ ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Име, презиме, фамилия Клас Училище Населено място Област РЕЗУЛТАТ
Общо
1 Таня Минчева Минчева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
2 Велизар Николай Балджиев 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
3 Дария Миткова Цочева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
4 Ивана Иванова Колева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
5 Иван Калоянов Матев 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
6 Валентина Станимирова Димитрова 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
7 Лена Иванова Колева 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
8 Кристина Боянова Томова 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
9 Галена Руменова Койнова 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
10 Християна Янкова Вълканова 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
11 Иван Роберто Бадолати 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 26 от 30
12 Божидар Красимиров Динков 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 27 от 30
13 Мартин Стойков Османлиев 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 26 от 30
14 Пламен Митков Цочев 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 23 от 30
15 Николай Иванов Николов 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 23 от 30
16 Румен Руменов Стефанов 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 22 от 30
17 Ева-Мария Венелинова Вълчева 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 20 от 30
18 Станислав Миленов Узунов 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 29 от 30
19 Михаела Светлозарова Славова 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
20 Христиана Павлова Антонова 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
21 Тодор Димитров Терзиев 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 26 от 30

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ „ТАРАЛЕЖ“, МОДУЛ ПРИРОДНИ НАУКИ

Име, презиме, фамилия Клас Училище Населено място Област РЕЗУЛТАТ
Общо
1 Валентина Станимирова Димитрова 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
2 Велизар Николай Балджиев 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
3 Ивана Иванова Колева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
4 Иван Калоянов Матев 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
5 Дария Миткова Цочева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
6 Таня Минчева Минчева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
7 Галена Руменова Койнова 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
8 Лена Иванова Колева 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
9 Кристина Боянова Томова 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
10 Иван Роберто Бадолати 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 28 от 30
11 Божидар Красимиров Динков 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 29 от 30
12 Мартин Стойков Османлиев 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
13 Пламен Митков Цочев 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
14 Николай Иванов Николов 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
15 Румен Руменов Стефанов 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
16 Ева-Мария Венелинова Вълчева 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
17 Петя Димчева Димитрова 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
18 Станислав Миленов Узунов 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 24 от 30
19 Йончо Йончев Дойнов 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 24 от 30
20 Тодор Димитров Терзиев 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
21 Петър Иванов Антов 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 23 от 30
22 Христиана Антонова Павлова 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ „ТАРАЛЕЖ“, МОДУЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Име, презиме, фамилия Клас Училище Населено място Област РЕЗУЛТАТ
Общо
1 Валентина Станимирова Димитрова 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
2 Велизар Николай Балджиев 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
3 Ивана Иванова Колева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
4 Иван Калоянов Матев 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 29 от 30
5 Дария Миткова Цочева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
6 Таня Минчева Минчева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
7 Галена Руменова Койнова 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
8 Лена Иванова Колева 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
9 Кристина Боянова Томова 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
10 Иван Роберто Бадолати 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
11 Божидар Красимиров Динков 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 25 от 30
12 Мартин Стойков Османлиев 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 29 от 30
13 Пламен Митков Цочев 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
14 Николай Иванов Николов 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 29 от 30
15 Румен Руменов Стефанов 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 28 от 30
16 Ева-Мария Венелинова Вълчева 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 29 от 30
17 Петя Димчева Димитрова 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 29 от 30
18 Станислав Миленов Узунов 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 28 от 30
19 Михаела Светлозарова Славова 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 28 от 30
20 Тодор Димитров Терзиев 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 28 от 30
21 Христиана Антонова Павлова 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
22 Божидар Маринов Узунов 6 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 17 от 30
23 Панайот Янков Вълканов 6 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 23 от 30

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ „ТАРАЛЕЖ“, МОДУЛ МАТЕМАТИКА

Име, презиме, фамилия Клас Училище Населено място Област РЕЗУЛТАТ
Общо
1 Валентина Станимирова Димитрова 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
2 Велизар Николай Балджиев 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
3 Ивана Иванова Колева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
4 Иван Калоянов Матев 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 29 от 30
5 Дария Миткова Цочева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
6 Таня Минчева Минчева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
7 Галена Руменова Койнова 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 27 от 30
8 Лена Иванова Колева 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 27 от 30
9 Кристина Боянова Томова 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 27 от 30
10 Иван Роберто Бадолати 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
11 Божидар Красимиров Динков 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 26 от 30
12 Мартин Стойков Османлиев 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 26 от 30
13 Пламен Митков Цочев 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 20 от 30
14 Николай Иванов Николов 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 19 от 30
15 Румен Руменов Стефанов 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 30
16 Ева-Мария Венелинова Вълчева 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 17 от 30
17 Станислав Миленов Узунов 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 26 от 30
18 Тодор Димитров Терзиев 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 12 от 30
19 Михаела Светлозарова Славова 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 26 от 30
20 Христиана Антонова Павлова 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 27 от 30
21 Панайот Янков Вълканов 6 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 10 от 30
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ „ТАРАЛЕЖ“, МОДУЛ КОМБИНИРАН  

Име, презиме, фамилия Клас Училище Населено място Област РЕЗУЛТАТ

Общо

1 Таня Минчева Минчева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
2 Велизар Николай Балджиев 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
3 Дария Миткова Цочева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
4 Ивана Иванова Колева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
5 Иван Калоянов Матев 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
6 Валентина Станимирова Димитрова 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
7 Лена Иванова Колева 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
8 Кристина Боянова Томова 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 27 от 30
9 Галена Руменова Койнова 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
10 Иван Роберто Бадолати 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 29 от 30
11 Божидар Красимиров Динков 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 29 от 30
12 Мартин Стойков Османлиев 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
13 Пламен Митков Цочев 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
14 Николай Иванов Николов 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
15 Румен Руменов Стефанов 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
16 Ева-Мария Венелинова Вълчева 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
17 Петя Димчева Димитрова 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 29 от 30
18 Христиана Антонова Павлова 5 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ