089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

info-2400161@edu.mon.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Национално състезание за ученици от I до VII клас „ТАРАЛЕЖ“ 2014-2015 година (Обновена)

taralej_logoСЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № Изх.1101-22/31-07-2014 Г. СЪСТЕЗАНИЕ „ТАРАЛЕЖ“ Е ВКЛЮЧЕНО ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА В НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА.

Форматът на тестовете е разработен върху методологичната основа на международните образователни състезания PISA и PIRLS. Тестовете са съобразени с учебното съдържание по предметите за съответния клас.

   Тур I: Такса за участие – 6 лв.

1. Изкуство – „ТАРАЛЕЖ – И”, Дата на състезанието 14.11.2014 г. (и за ученици със СОП)

2. Общество – „ТАРАЛЕЖ – О”, Дата на състезанието 12.12.2014 г.

3. Природа – „ТАРАЛЕЖ – П” , Дата на състезанието 30.01.2015 г.

4. Български език – „ТАРАЛЕЖ – Б”, Дата на състезанието 20.02.2015 г.

5. Математика – „ТАРАЛЕЖ – М”, Дата на състезанието 13.03.2015 г.

Тур II: Комбиниран- Дата на състезанието 30.04.2015 г.

/Право на безплатно участие в него имат ученици, получили максимален брой точки в три от провежданите състезания от първи тур, за всички останали желаещи, таксата е 6 лв./

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ „ТАЛРАЛЕЖ“, МОДУЛ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Име, презиме, фамилия Клас Училище Населено място Област РЕЗУЛТАТ
Общо
1 Лени Иванова Колева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 oт 21
2 Кристина Боянова Тонева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
3 Христина Янкова Вълканова 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 21
4 Галена Руменова Койнова 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
5 Георги Мирославов Михайлов 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
6 Божидар Красимиров Динков 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 21
7 Иван Роберто Бадолати 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 21
8 Ева -Мария Венелинова Вълчева 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
9 Пламен Митков Цочев 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
10 Мартин Стойков Османлиев 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
11 Михаела Светлозарова Славова 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
12 Нелина Свиленова Колева 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
13 Йончо Йончев Дойнов 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 21
14 Кристън Красимирова Иванова 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
15 Станислав Миленов Узунов 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 21
16 Тодор Димитров Терзиев 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
17 Веселин Тенев Господинов 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
18 Михаил Емилов Енев 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
19 Николай Руменов Койнов 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ „ТАЛРАЛЕЖ“, МОДУЛ ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
Име, презиме, фамилия Клас Училище Населено място Област РЕЗУЛТАТ
Общо
1 Лени Иванова Колева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 20 oт 20
2 Кристина Боянова Тонева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 20 от 20
3 Христина Янкова Вълканова 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 20
4 Георги Мирославов Михайлов 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
5 Божидар Красимиров Динков 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
6 Иван Роберто Бадолати 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
7 Николай Иванов Николов 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
8 Ева -Мария Венелинова Вълчева 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
9 Пламен Митков Цочев 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
10 Мартин Стойков Османлиев 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
11 Румен Руменов Стефанов 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
12 Нелина Свиленова Колева 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 31
13 Йончо Йончев Дойнов 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 29 от 31
14 Кристън Красимирова Иванова 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 31 от 31
15 Станислав Миленов Узунов 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 31 от 31
16 Тодор Димитров Терзиев 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 31 от 31
17 Михаела Светлозарова Славова 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 31 от 31
18 Веселин Тенев Господинов 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 17 от 35
19 Михаил Емилов Енев 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 27 от 35
20 Никола Стефанов Русев 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 35
21 Николай Кирилов Желевски 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 23 от 35
22 Цветелина Кирилова Желевска 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 22 от 35
23 Николай Руменов Койнов 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 28 от 35
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ „ТАРАЛЕЖ“, МОДУЛ ПРИРОДНИ НАУКИ
Име, презиме, фамилия Клас Училище Населено място Област РЕЗУЛТАТ
Общо
1 Лени Иванова Колева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 20 от 20
2 Кристина Боянова Тонева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 20 от 20
3 Христина Янкова Вълканова 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 20 от 20
4 Галена Руменова Койнова 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 20 от 20
5 Георги Мирославов Михайлов 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
6 Божидар Красимиров Динков 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
7 Николай Иванов Николов 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 20 от 21
8 Румен Руменов Стефанов 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 20 от 21
9 Ева -Мария Венелинова Вълчева 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 21
10 Пламен Митков Цочев 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 20 от 21
11 Мартин Стойков Османлиев 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 16 от 21
12 Михаела Светлозарова Славова 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 22
13 Нелина Свиленова Колева 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 22 от 22
14 Йончо Йончев Дойнов 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 22
15 Кристън Красимирова Иванова 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 19 от 22
16 Станислав Миленов Узунов 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 22
17 Тодор Димитров Терзиев 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 20 от 22
18 Петър Иванов Антов 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 19 от 22
19 Цветелина Кирилова Желевска 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 25 от 25
20 Михаил Емилов Енев 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 19 от 25
21 Николай Кирилов Желевски 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 22 от 25
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ „ТАРАЛЕЖ“, МОДУЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Име, презиме, фамилия Клас Училище Населено място Област РЕЗУЛТАТ
Общо
1 Лени Иванова Колева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 36 от 36
2 Кристина Боянова Тонева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 36 от 36
3 Христина Янкова Вълканова 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 36 от 36
4 Галена Руменова Койнова 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 36 от 36
5 Георги Мирославов Михайлов 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 24 от 25
6 Божидар Красимиров Динков 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 24 от 25
7 Иван Роберто Бадолати 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 19 от 25
8 Румен Руменов Стефанов 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 24 от 30
9 Ева -Мария Венелинова Вълчева 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 20 от 30
10 Пламен Митков Цочев 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 23 от 30
11 Мартин Стойков Османлиев 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 21 от 30
12 Николай Иванов Николов 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 25 от 30
13 Нелина Свиленова Колева 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 25 от 25
14 Йончо Йончев Дойнов 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 19 от 25
15 Кристън Красимирова Иванова 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 23 от 25
16 Станислав Миленов Узунов 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 25 от 25
17 Тодор Димитров Терзиев 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 25 от 25
18 Михаела Светлозарова Славова 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 24 от 25
19 Цветелина Кирилова Желевска 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 34 от 36
20 Михаил Емилов Енев 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 12 от 36
21 Николай Кирилов Желевски 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 35 от 36
22 Никола Стефанов Русев 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 22 от 36
23 Ивон Ивайлова Русева 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 33 от 36
24 Николай Руменов Койнов 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 24 от 36
25 Васил Руменов Димитров 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 16 от 36
26 Ивайло-Александър Антониев Ганчев 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 36
27 Веселин Тенев Господинов 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 16 от 36
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ „ТАРАЛЕЖ“, МОДУЛ МАТЕМАТИКА
Име, презиме, фамилия Клас Училище Населено място Област РЕЗУЛТАТ
Общо
1 Лени Иванова Колева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 40 от 40
2 Кристина Боянова Тонева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 40 от 40
3 Христина Янкова Вълканова 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 40 от 40
4 Галена Руменова Койнова 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 40 от 40
5 Георги Мирославов Михайлов 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 47 от 47
6 Божидар Красимиров Динков 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 46 от 47
7 Иван Роберто Бадолати 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 39 от 47
8 Румен Руменов Стефанов 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 43 от 45
9 Ева -Мария Венелинова Вълчева 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 36 от 45
10 Пламен Митков Цочев 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 42 от 45
11 Мартин Стойков Османлиев 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 45 от 45
12 Николай Иванов Николов 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 43 от 45
13 Нелина Свиленова Колева 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 40 от 40
14 Йончо Йончев Дойнов 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 35 от 40
15 Кристън Красимирова Иванова 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 40
16 Станислав Миленов Узунов 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 40 от 40
17 Тодор Димитров Терзиев 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 40 от 40
18 Михаела Светлозарова Славова 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 40 от 40
19 Цветелина Кирилова Желевска 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 22 от 32
20 Михаил Емилов Енев 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 32
21 Николай Кирилов Желевски 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 32 от 32
22 Никола Стефанов Русев 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 24 от 32
23 Ивон Ивайлова Русева 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 25 от 32
24 Николай Руменов Койнов 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 16 от 32
25 Васил Руменов Димитров 7 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 18 от 32
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕ „ТАРАЛЕЖ“, МОДУЛ КОМБИНИРАН
Име, презиме, фамилия Клас Училище Населено място Област РЕЗУЛТАТ
Общо
1 Лени Иванова Колева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
2 Кристина Боянова Тонева 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 27 от 30
3 Христина Янкова Вълканова 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 28 от 30
4 Галена Руменова Койнова 1 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 30 от 30
5 Георги Мирославов Михайлов 2 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 8 от 25
6 Ева -Мария Венелинова Вълчева 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 32 от 32
7 Мартин Стойков Османлиев 3 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 32 от 32
8 Нелина Свиленова Колева 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 26 от 26
9 Станислав Миленов Узунов 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 24 от 26
10 Тодор Димитров Терзиев 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 26 от 26
11 Михаела Светлозарова Славова 4 ЧСОУ“Нов век“ с.Кирилово Стара Загора 26 от 26
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ