089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

info-2400161@edu.mon.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

За училището

ЧСУ „Нов век“, с. Кирилово, общ. Стара Загора е първото частно училище в област Стара Загора. Член e на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Предимства: чист въздух; непосредствена близост до природата; подготвителна група; целодневни консултации с педагози; ранно чуждоезиково и компютърно обучение; работа по учебни проекти с интегриране на информационните технологии в учебния процес; дистанционно обучение – Web 2.0; хуманитарен и чуждоезиков профил; подготовка за изпитите след завършване на всеки образователен етап и кандидатстване в университет; ограничен брой деца в паралелка; индивидуален подход към всяко дете; висококвалифициран педагогически екип; лятно училище за малките деца; изобразително изкуство, театрално майсторство; училищe сред природата в планински и морски курорти; спорт: фитнес, плуване, конна езда, тенис, стрелба

Асоциация на Кеймбридж училищата в България Cambridge Schools Association in Bulgaria

Асоциацията на Кеймбридж училищата в България започва своето съществуване през есента на 2005 година. Към днешна дата в Асоциацията членуват 53 от най-добрите училища в България.

Предимства за учениците:

1. Ранно сертифициране с документи на Cambridge University. 2. Участие в национални и международни състезания в рамките на Асоциацията. 3. Провеждане на място на изпит за придобиване на съответния за нивото им Cambridge Certificate, ако групата надвишава 9 ученика. 4. Преподаването в училището се води от непрекъснато квалифициращи се учители, посещаващи ежемесечни семинари, актуални форуми, които предоставят материали и насоки за преподаване в крак със съвременните тенденции и изисквания на европейското образование. 5. Ежегодно награждаване на отличилите се ученици на национална конференци в присъствието на представители от училища, членове на Асоциацията на Cambridge училищата от цяла България.

ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ