089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

info-2400161@edu.mon.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Е-LEARNIN AWARDS – ПРЕСТИЖНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ КОПЕНХАГЕН, 2010 Г.

rulesУчебен проект по информационни технологии, апробиран с второкласници в ЧСОУ „Нов век“, бе номиниран за престижните награди за електронно обучение (Копенхаген, 2010 г.) и влезе в  ТОП 50 на най-добрите европейски проекти за електронно обучение

Проектът „За да имаш приятели“ /In Order to Have Friends – Bulgaria/ има за цел да съдейства за развиване на творческите способности на децата от най-ранна възраст, формирайки у тях комуникативно-речеви и технологични умения. Второкласниците, под ръководството на Денка Иванова, станаха автори на детска книжка с приказки, гатанки, стихотворения и компютърни рисунки с програмата Paint. Децата приложиха наученото в часовете по български език и литература в електронна среда, усвоявайки първоначални умения за обработване на текст с програмата MS Word. Създадоха грамоти за най-добрите си приятели с програмата Publisher и към творбата си приложиха електронен вариант на книжката с програмата Power Point.

Проектът ще се приложи в други училища не само в България, но и в чужбина. Методът не е нов, създаването на авторски текстове и обособяването им в книжка се използва от десетилетия най-често в 4. клас, когато учениците са обучени и имат необходимия опит. Това, с което настоящия проект буди интерес в педагогическите среди е методиката, чрез която деца от втори клас развиват много по-лесно и бързо комуникативно-речевите си способности. Това ги прави по-успешни, уверени и съдейства за разширяване на знанията им и по другите учебни предмети. Доказателство са последвалите национални награди на същите ученици, които продължават да работят и до днес по начин, целящ реализирането на успех.

Още за наградите:

Целта на датската награда за E-обучение (Е-Learning Awards 2010) е да се подкрепи използването на дигиталните медии в света на образованието и предоставянето на иновативни възпитателни възможности за разработване на устойчиви проекти за е-обучение.

Резултатите от конкурса се обявяват по време на годишната EMINENT конференция, която е голямо европейско събитие в областта на образованието. Тя обединява политици от агенции и министерства на образованието, експерти, изследователи и водещи доставчици на електронно обучение от търговския сектор и ключови технологични новатори от SMART, ACER, Microsoft, ENISA и Europeana.

EMINENT се свързва с Uddanelsesforum на национален форум за образование, организирана от UNI-C, Датската агенция за информационни и комуникационни технологии в образованието. Това специално събитие има за цел да насърчи обмена на добри практики между учителите и подчертава възможностите, предлагани от информационните и комуникационните технологии за подобряване педагогиката и обучението.

Номинацията ТОП 50 за най-добри електронни проекти http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearningawards/rules.htm

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ