089/ 9112 622

с. Кирилово

общ. Стара Загора

E-mail

info-2400161@edu.mon.bg

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Емилия Диклиева – начален учител в ЧСОУ „Нов век“ бе одобрена по секторна програма „Коменски“, „Учене през целия живот“

Емилия Диклиева – начален учител в ЧСОУ „Нов век“ бе одобрена по секторна програма „Коменски“, „Учене през целия живот“ за квалификационен обучителен курс в гр. Екзитър, Великобритания. Квалификационната дейност „Developing oral fluency in the Primery School“ се проведе в периода от 01.09.2013г. – до 14.09.203г., с продължителност две седмици в няколко сесии – обучение в класна стая и дейности извън класната стая. Първите съдържат дейности, развиващи езиковите умения, в частност устната реч и говорните умения, интонация, фонология, колоквиуми, анализиране на дейностите и адаптирането им към конкретните нужди на всеки от участниците. Отделна сесия в програмата включва опознаване на британската система на обучение, различните видове училища, различните групи ученици, някои от които със специални образователни потребности, изпитите, които учениците полагат на различни етапи от образованието си, дейностите за повишаване и концентриране на вниманието на обучаваните.

Екскурзиите, предвидени в обучението, представят различни градове, различен и типичен за страната начин на живот на местните хора, интересни и увлекателни истории за различни събития на всяко едно от историческите места.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ПРИЕМ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

През цялата учебна година без приемен изпит
Подготвителна група – подаване на заявления от месец март.
Първи клас – подаване на заявления от месец март.
Гимназиален етап:
ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ (първи профилиращ предмет – английски език, втори профилиращ – немски език)
ПРОФИЛ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ (първи профилиращ предмет – география и икономика, втори профилиращ – английски език)
Подаване на заявление от месец МАЙ